Dodatne storitve se delijo na dodatne storitve oskrbe in ostale storitve. Dodatne storitve, ki niso predmet standardnih storitev, se lahko zaračunavajo samo na podlagi izkazanih in dokumentiranih stroškov, ki nastajajo v zvezi z opravljanjem teh storitev in le, če se uporabnik zanje prostovoljno odloči. Uporabnik lahko prostovoljno izbira med naslednjimi oblikami dodatnih storitev:

Dodatne storitve oskrbe so:
– sladkorna dieta z malico,
– sladkorna dieta brez malice,
– ostale diete z malico,
– priprava oziroma serviranje napitkov ali pomoč pri pitju,
– strežba hrane v skupnih prostorih na oddelku ali v sobi (razdeljevanje in serviranje hrane, napitkov, priprava napitkov, porcioniranje hrane),
– pomoč pri tuširanju /kopanju,
– striženje nohtov,
– britje in pomoč pri britju, urejanje poraščene brade,
– menjava posteljnega perila več kot 1x tedensko,
– urejanje postelje (prestiljanje, postiljanje),
– sesanje talnih površin ali mokro čiščenje tal,
– čiščenje sanitarnega prostora z opremo,
– pomoč pri posedanju na invalidski voziček in z invalidskega vozička ter transfer do najbližjega skupnega prostora,
– higiensko vzdrževanje pripomočkov za gibanje (ortopedskih pripomočkov),
– čiščenje nočnih omaric, postelj,
– čiščenje ob posteljnih-servirnih mizic po obroku,
– pomoč pri urejanju notranjosti omar ob prisotnosti uporabnika/čiščenje notranjosti omar,
– prinašanje zdravil iz lekarne,
– zbiranje in odnašanje umazanega osebnega perila ali dostava čistega osebnega perila,
– pomoč pri menjavi osebnega perila, oblačenju, slačenju, obuvanju in sezuvanju,
– pomoč pri oblačenju elastičnih nogavic,
– večja poraba inkontinenčnih pripomočkov kot jo priznava ZZZS,
– ne nujna spremstva,
– ne nujni prevozi (okulist, zobozdravnik, pošta, banka, in podobno),
– uporabnina nadstandardnih tehničnih pripomočkov,
– krpanje, šivanje in popravljanje osebnega perila stanovalcev,
– domski telefon v sobi (aparat),
– storitve pri plačevanju položnic (PTT, elektro, in podobno),
– zagotavljanje pripravkov za enteralno prehrano (npr. Nutricomp),
– storitve, ki jih ta izvedbeni dokument ne predvideva, stanovalci, njihovi svojci ali drugi zavezanci za
plačilo pa jih posebej naročijo ter
– selitev v drugo sobo na željo stanovalca.