Dodatne storitve

Dodatne storitve se delijo na dodatne storitve oskrbe in ostale storitve. Dodatne storitve, ki niso predmet standardnih storitev, se lahko zaračunavajo samo na podlagi izkazanih in dokumentiranih stroškov, ki nastajajo v zvezi z opravljanjem teh storitev in le, če se uporabnik zanje prostovoljno odloči. Uporabnik lahko prostovoljno izbira med naslednjimi oblikami dodatnih storitev:

Dodatne storitve oskrbe so:
– sladkorna dieta z malico,
– sladkorna dieta brez malice,
– ostale diete z malico,
– priprava oziroma serviranje napitkov ali pomoč pri pitju,
– strežba hrane v skupnih prostorih na oddelku ali v sobi (razdeljevanje in serviranje hrane, napitkov, priprava napitkov, porcioniranje hrane),
– pomoč pri tuširanju /kopanju,
– striženje nohtov,
– britje in pomoč pri britju, urejanje poraščene brade,
– menjava posteljnega perila več kot 1x tedensko,
– urejanje postelje (prestiljanje, postiljanje),
– sesanje talnih površin ali mokro čiščenje tal,
– čiščenje sanitarnega prostora z opremo,
– pomoč pri posedanju na invalidski voziček in z invalidskega vozička ter transfer do najbližjega skupnega prostora,
– higiensko vzdrževanje pripomočkov za gibanje (ortopedskih pripomočkov),
– čiščenje nočnih omaric, postelj,
– čiščenje ob posteljnih-servirnih mizic po obroku,
– pomoč pri urejanju notranjosti omar ob prisotnosti uporabnika/čiščenje notranjosti omar,
– prinašanje zdravil iz lekarne,
– zbiranje in odnašanje umazanega osebnega perila ali dostava čistega osebnega perila,
– pomoč pri menjavi osebnega perila, oblačenju, slačenju, obuvanju in sezuvanju,
– pomoč pri oblačenju elastičnih nogavic,
– večja poraba inkontinenčnih pripomočkov kot jo priznava ZZZS,
– ne nujna spremstva,
– ne nujni prevozi (okulist, zobozdravnik, pošta, banka, in podobno),
– uporabnina nadstandardnih tehničnih pripomočkov,
– krpanje, šivanje in popravljanje osebnega perila stanovalcev,
– domski telefon v sobi (aparat),
– storitve pri plačevanju položnic (PTT, elektro, in podobno),
– zagotavljanje pripravkov za enteralno prehrano (npr. Nutricomp),
– storitve, ki jih ta izvedbeni dokument ne predvideva, stanovalci, njihovi svojci ali drugi zavezanci za
plačilo pa jih posebej naročijo ter
– selitev v drugo sobo na željo stanovalca.

Leave a Comment