Čakalne vrste so pri nas kratke. Dom starejših občanov deluje od leta 2012 in se nahaja v južni lameli (P+3) in v prvem nadstropju severne lamele Medgeneracijskega centra Bistrica.

V domu starejših občanov je na voljo 69 sob za 100 osebe. Od tega je 38 sob enoposteljnih, 26 dvoposteljnih in 5 apartmajev. Enoposteljne sobe so velike od 17,57 m2 do 24,94 m2, dvoposteljne sobe od 21,64 m2 do 35,48 m2, apartmaji za dve osebi pa od 28,96 m2 do 29,53 m2. Vsaka soba ima kopalnico v izmeri od 3,54 m2 do 3,83 m2 ter ložo ali balkon.

V sklopu institucionalnega varstva se izvajajo naslednje storitve:

–   institucionalno varstvo, ki zajema celodnevno varstvo, dnevno varstvo in začasne (kratkotrajne namestitve),

–   institucionalno varstvo v oskrbovanih stanovanjih,

–   pomoč družini na domu – socialna oskrba na domu ter

–   dnevni – večgeneracijski center aktivnosti.

 

Za informacije so vam na voljo:

Nada Slak, direktorica MGC Bistrica, d.o.o.

– zastopa in predstavlja MGC Bistrica, d.o.o.

– zagotavlja poslovodenje in vodenje MGC Bistrica, d.o.o.

Telefon: +386 (0)1 72 97 327
Mobitel: +386 (0)51 273 969
Spletna pošta: nada.slak@mgc-bistrica.si

Tina Šinigoj, pomočnica direktorice MGC Bistrica, d.o.o.

– urejanje splošnih in kadrovskih zadev

Telefon: +386 (0)1 72 97 313
Spletna pošta: tina.sinigoj@mgc-bistrica.si

Urška Jenko, socialna delavka

– vse o sprejemu in bivanju v centru MGC Bistrica (podrobnejše informacije o nastanitvi, obsegu, trajanju in načinu opravljanja storitev v institucionalnem varstvu starejših in institucionalnem varstvu v oskrbovanih stanovanjih)

– pojasnila o možnostih dnevnega bivanja v domu starejših občanov in pomoči na domu

– nasveti za urejanje osebnih zadev v zvezi s sprejemom ali bivanjem ter izvajanjem vseh socialno varstvenih storitev v centru

Uradne ure: ponedeljek 12:00-14:00, torek 14:00-16:00 in petek 9:00-11:00.
Telefon: +386 (0)1 72 97 317
Mobitel: +386 (0)51 381 583
Spletna pošta: urska.jenko@mgc-bistrica.si

Aleksandra Dragutinović, vodja službe zdravstvene nege in oskrbe

–   vse o zagotavljanju zdravstvenega varstva v centru MGC Bistrica

–   pojasnila in napotki za nego na domu

–   svetovanje pri zdravstvenih težavah v okviru svojih kompetenc

Mobitel: +386 (0)51 626 839
Spletna pošta: aleksandra.dragutinovic@mgc-bistrica.si

Delovna terapija

– izvajanje delovne terapije v MGC Bistrica

Telefon: +386 (0)1 72 97 323
Mobitel: +386 (0)51 691 178
Spletna pošta: darja.oklescen@mgc-bistrica.si

Fizioterapija

– izvajanje fizioterapije za zunanje in notranje uporabnike v MGC Bistrica

Telefon: +386 (0)1 72 97 324
Spletna pošta: dragana.alagic@mgc-bistrica.si

Alenka Zagorc, vodja prehrane

– vse o prehrani v centru MGC Bistrica

Telefon: +386 (0)1 72 97 347
Telefon: +386 (0)1 72 97 325
Spletna pošta: alenka.zagorc@mgc-bistrica.si

Ivanka Slak, vodja računovodstva

–   vsa pojasnila glede obračunov storitev

Telefon: +386 (0)1 72 97 326
Spletna pošta: ivanka.slak@mgc-bistrica.si

 

 

Vas zanima, kaj potrebujete za prijavo v dom?