Dom starejših

Dom starejših

Dom starejših občanov deluje od leta 2012 in se nahaja v južni lameli (P+3) in v prvem nadstropju severne lamele Medgeneracijskega centra Bistrica.

V domu starejših občanov je na voljo 69 sob za 100 osebe. Od tega je 38 sob enoposteljnih, 26 dvoposteljnih in 5 apartmajev. Enoposteljne sobe so velike od 17,57 m2 do 24,94 m2, dvoposteljne sobe od 21,64 m2 do 35,48 m2, apartmaji za dve osebi pa od 28,96 m2 do 29,53 m2. Vsaka soba ima kopalnico v izmeri od 3,54 m2 do 3,83 m2 ter ložo ali balkon.

V sklopu institucionalnega varstva se izvajajo naslednje storitve:

–   institucionalno varstvo, ki zajema celodnevno varstvo, dnevno varstvo in začasne (kratkotrajne namestitve),

–   institucionalno varstvo v oskrbovanih stanovanjih,

–   pomoč družini na domu – socialna oskrba na domu ter

–   dnevni – večgeneracijski center aktivnosti.

Za informacije smo vam na voljo:

Uradne ure: ponedeljek 12:00-14:00, torek 14:00-16:00 in petek 9:00-11:00.

Irena Štrus, strokovni vodja, socialna služba
Mobitel: +386 (0)51 381 583
Spletna pošta: irena.strus@mgc-bistrica.si

Marija Kos, vodja službe zdravstvene nege in oskrbe
Mobitel: +386 (0)70 600 780
Spletna pošta: marija.kos@mgc-bistrica.si

Primož Cimerman, direktor

– zastopa in predstavlja MGC Bistrica, d.o.o.

– zagotavlja poslovodenje in vodenje MGC Bistrica, d.o.o.

Mobitel: +386 (0)1 72 97 327
Spletna pošta: primoz.cimerman@mgc-bistrica.si

Tina Šinigoj, pomočnica direktorja MGC Bistrica, d.o.o.

– urejanje splošnih in kadrovskih zadev

Telefon: +386 (0)1 72 97 313
Spletna pošta: tina.sinigoj@mgc-bistrica.si

Irena Štrus, strokovni vodja, socialna služba

– vse o sprejemu in bivanju v centru MGC Bistrica (podrobnejše informacije o nastanitvi, obsegu, trajanju in načinu opravljanja storitev v institucionalnem varstvu starejših in institucionalnem varstvu v oskrbovanih stanovanjih)

– pojasnila o možnostih dnevnega bivanja v domu starejših občanov in pomoči na domu

– nasveti za urejanje osebnih zadev v zvezi s sprejemom ali bivanjem ter izvajanjem vseh socialno varstvenih storitev v centru

– svetovalni razgovori po telefonu ali individualno z iskalci namestitve v institucionalno varstvo ali namestitev v oskrbovana stanovanja;

– pomoč posamezniku in družini v stiski pred sprejemom,

– delo s prejetimi vlogami (sklic Komisije za sprejem, premestitev in odpust, urejanje dokumentacije, čakalnih vrst za enoposteljne, dvoposteljne sobe,apartmaje, ažuriranje čakalnih vrst za moške, ženske ali pare…),

-priprava na sprejem bodočega stanovalca in svojce;

– strokovno sodelovanje v timu, v okviru reševanja socialnovarstvene problematike,

– povezovanje z drugimi strokovnimi službami v domu in izven doma,

– spodbujanje stanovalcev k vključitvi v različne domske aktivnosti,

– naloga socialne delavke je, da sliši in pomaga, da skupaj z vsakim stanovalcem in svojcem zgradi odnos zaupanja

Uradne ure: ponedeljek 12:00-14:00, torek 14:00-16:00 in petek 9:00-11:00.
Telefon: +386 (0)1 72 97 317
Mobitel: +386 (0)51 381 583
Spletna pošta: irena.strus@mgc-bistrica.si

Dragica Jezernik vodja službe zdravstvene nege in oskrbe

–   vse o zagotavljanju zdravstvenega varstva v centru MGC Bistrica

–   pojasnila in napotki za nego na domu

–   svetovanje pri zdravstvenih težavah v okviru svojih kompetenc

Mobitel: +386 (0)51 626 839
Spletna pošta: dragica.jezernik@mgc-bistrica.si

Delovna terapija

– Organizacija aktivnosti

Telefon: +386 (0)1 72 97 323
Mobitel: 031 658 505
Spletna pošta: darja.oklescen@mgc-bistrica.si

Vas zanima, kaj potrebujete za prijavo v dom?