V petek, 13.11.2015, je potekalo praznovanje tretje obletnice Medgeneracijskega centra Bistrica, ki z 69 sobami institucionalnega varstva, 82 oskrbovanimi stanovanji in tržnimi lokali združuje različne generacije.

Vsi

Zaposleni in nastopajoči, ter seveda vsi prisotni, so poskrbeli za praznovanje rojstnega dneva.

Na prireditvi so nastopili Julija Elena Podboršek, ki je pod mentorstvom Mira Novaka zapela in zaigrala dve skladbi.

Pevka

Robert Emeršič in Gaj Lan Kunaver sta pod mentorstvom Tomaža Smoleta zaigrala na harmoniko.

Harmonika

Harmonika2

Nastopili so plesalci Plesne šole Miki, za zabavo pa je skrbel Ansambel Dolomiti.

Plesalke

Dolomiti

Za vsak rojstni dan se spodobi, da je na mizi torta in tako je bilo tudi tokrat. Kuharji so poskrbeli, da so bile tokrat na mizi kar tri torte, prvi razrez pa so naredili stanovalci, ki so ali še bodo v letošnjem letu praznovali 90-letnico, in sicer so to Milena Sadnikar, Zora Kobler in Marjan Bovha.

Torta

Gospa Andreja Makuc, direktorica Medgeneracijskega centra Bistrica, je v svojem govoru povedala, da so minila že tri leta odkar je Medgeneracijski center Bistrica odprl svoja vrata. »S tem, ko se preko lokalov, obiskov šol, knjižnice in prireditev, v osrčju našega centra srečujejo različne generacije, lahko rečemo, da smo zares medgeneracijski center. Čeprav smo se na začetku počasi polnili, pa se imamo sedaj, ko nas je že veliko, zares lepo.«
Po besedah direktorice se je v času od odprtja dogajalo marsikaj, od prireditev, proslav, praznovanj rojstnih dni, predavanj, filmov, tombole, tudi izlet so imeli. »S tem vam, dragi stanovalci, poskušamo krajšati čas in ustvariti prijazno in domače vzdušje«, je izpostavila gospa Andreja Makuc in dodala: »Ob tej svečani priložnosti bi se rada zahvalila gospe Jeleni Reš, ki skrbi za to, da je naš dom vedno lepo okrašen. Pod vodstvom gospe Reš pa naše stanovalke ustvarjajo tudi prekrasne čestitke katere razdelimo med stanovalce in zaposlene ob rojstnih dnevih, novem letu in drugih priložnostih.«

Andreja

Zahvalila se je tudi gospe Dušanki Čučkovič in gospe Sofiji Lopatič za njuno nesebično delo in prekrasne izdelke ter gospe Majdi Korošec Labović, ki samoiniciativno prireja skupinsko reševanje križank, aktivno sodeluje pri proslavah in na sploh spodbuja h kulturnemu življenju v njihovem domu.
»Zahvaljujem se tudi vse ostalim stanovalcem, ki na kakršen koli način prispevajo k temu, da naš center postane tudi naš dom. Velika hvala pa bom rekla tudi našim zaposlenim. Hvala za vaše delo, skrb, prijaznost in sodelovanje. Brez vas bi se težko postavili na noge in ustvarili vzdušje kakršnega imamo. Kar veliko nas je, tako stanovalcev, kakor tudi zaposlenih. Vendar smo vsi skupaj ena velika družina. Skupaj se smejemo in jočemo. Skupaj se pogovarjamo in pijemo kavico. Skupaj se imamo preprosto lepo«, je v zaključku svojega govora še povedla gospa Andreja Makuc in zaželela vsem lepo popoldne in prijetno druženje.

Foto: Miha Ulčar, www.domzalec.si