Nadstandardne storitve

Za nadstandardno socialno varstveno storitev se šteje storitev, ki se izvaja v pogojih , ki so višji od minimalnih bivalnih pogojev za izvajanje socialno varstvenih storitev. Za nadstandardne storitve se ne štejejo storitve, ki jih MGC Bistrica ponuja poleg izvajanja socialno varstvenih storitev po predpisanih standardih in normativih za izvajanje socialno varstvenih storitev.

Nadstandardni bivalni pogoji so:
– balkon ali terasa,
– dodatne oprema v sobi ali
– soba, ki je večja od 20% predpisanih normativov.

Leave a Comment