Zdravstveno varstvo

V okviru institucionalnega varstva starejših se izvajajo tudi storitve zdravstvenega varstva. Zdravstveno varstvo se izvaja na predpisan način in v skladu z normativi ZZZS.

Izvajanje zdravstvenega varstva in zdravstvene nege za uporabnika zagotavljamo skladno s predpisi zdravstvenega varstva. Za zdravniško oskrbo imajo uporabniki možnost obdržati svojega izbranega zdravnika, ali koristiti zdravniško oskrbo zdravnika v MGC Bistrica. Prisotnost oziroma delo zdravnika zagotavljamo 2x tedensko v ambulanti, ki se nahaja v prostorih MGC Bistrica.

V ambulanti je, ob torkih, med 7.30 in 12.30 uro, ter ob četrtkih, med 8.00 in 12.00 uro, prisotna zdravnica  Katarina Plausteiner Djordević , dr. med.

Telefonska številka ambulante: 01 729 73 20

Uporabniki lahko po svoji želji obdržijo svojega osebnega zdravnika, preko katerega lahko ob eventuelnih potrebah uveljavljajo zdravstvene storitve iz obveznega zdravstvenega zavarovanja (zdravljenje, zdravstvena nega na domu, patronažno varstvo). V tem primeru se te storitve obračunavajo Zavodu za zdravstveno zavarovanje na podlagi seznama storitev, ki velja za izvajalce zdravstvene nege na domu in patronažne službe. Vodi se natančen seznam opravljenih storitev za vsako zavarovano osebo posebej.
Tudi pri izvajanju zdravstvenega varstva dosledno upoštevamo želje uporabnikov in v kolikor le-ta želi koristiti storitve zdravnika MGC Bistrica in storitve zdravstvene nege v okviru naše organizacije le-te za uporabnike tudi izvedemo.

Leave a Comment