Dom starejših

Dom starejših občanov deluje od leta 2012 in se nahaja v južni lameli (P+3) in v prvem nadstropju severne lamele Medgeneracijskega centra Bistrica.

V domu starejših občanov je na voljo 69 sob za 100 osebe. Od tega je 38 sob enoposteljnih, 26 dvoposteljnih in 5 apartmajev. Enoposteljne sobe so velike od 17,57 m2 do 24,94 m2, dvoposteljne sobe od 21,64 m2 do 35,48 m2, apartmaji za dve osebi pa od 28,96 m2 do 29,53 m2. Vsaka soba ima kopalnico v izmeri od 3,54 m2 do 3,83 m2 ter ložo ali balkon.

V sklopu institucionalnega varstva se izvajajo naslednje storitve:

–   institucionalno varstvo, ki zajema celodnevno varstvo, dnevno varstvo in začasne (kratkotrajne namestitve),

–   institucionalno varstvo v oskrbovanih stanovanjih,

–   dnevni – večgeneracijski center aktivnosti.

Za informacije smo vam na voljo.

Uradne ure: ponedeljek 12:00-14:00, torek 14:00-16:00 in petek 9:00-11:00.

Snežana Golob, direktorica

– zastopa in predstavlja MGC Bistrica, d.o.o.

– zagotavlja poslovodenje in vodenje MGC Bistrica, d.o.o.

Telefon: +386 (0)1 72 97 327
Spletna pošta: snezana.golob@mgc-bistrica.si

Eva Dubravčič, vodja službe zdravstvene nege in oskrbe

Mobitel: +386 (0)70 600 780
Spletna pošta: eva.dubravcic@mgc-bistrica.si 

Irena Štrus, strokovni vodja, socialna služba

Mobitel: +386 (0)51 381 583
Spletna pošta: irena.strus@mgc-bistrica.si

Tina Šinigoj, pomočnica direktorja

– urejanje splošnih in kadrovskih zadev

Telefon: +386 (0)1 72 97 313
Spletna pošta: tina.sinigoj@mgc-bistrica.si

Ne odlašajte in že danes izpolnite pristopno izjavo!