Veseli bomo vašega kontakta in obiska

Naslov

Cesta talcev 10, 1230 Domžale, Slovenija

Telefon

01 729 7310

Pogosta vprašanja

Ali lahko zunanji obiskovalci naročijo kosilo v kavarni MGC Bistrica?

Seveda. Osebje naše kuhinje dnevno pripravlja kosila namenjena tudi zunanjim uporabnikom. Jedi so pripravljene skladno z načeli zdrave prehrane, nudimo vam tudi možnost dietne prehrane. V kavarni lahko kupite kupon za navadno kosilo, ki stane 6,60 eur ali dietno 7,20 eur. Kosila strežemo vsak dan v jedilnici MGC Bistrica med 12:00 in 13:00.

Ali imate dostavo kosila na dom?

Starejšim občankam in občanom občine Domžale in okolice, lahko vsak delovni dan od ponedeljka do petka med 11:30 in 13:30 dostavimo obrok na domači naslov, osebno pa ga lahko prevzamete tudi med vikendom v MGC Bistrica. Cena navadnega kosila je 6,60 €, dietnega pa 7,20 €. Cena dostave na območju Domžal stane 2,20 €, izven Domžal pa 3,00 €. Kosilo lahko naročite osebno vsak delovni dan med 8:00 in 9:00 v MGC Bistrica na telefon 051-381-583 ali 01-729-73-25.

Ali imate dnevno varstvo v MGC Bistrica?

Da. Upravičenci dnevnega varstva so osebe stare 65 let in več, ki zaradi starosti ali pojavov, ki spremljajo starost, niso več zmožne samostojnega življenja. Potrebna dokumentacija za sprejem v dnevno varstvo je vloga za sprejem, kjer označite dnevno varstvo, zdravniško mnenje, ki ne sme biti starejše od 1 meseca, osebni dokument, kartica zdravstvenega zavarovanja in izjava o plačilu.

Kaj obsega dnevno varstvo?

Dnevno varstvo obsega storitve osnovne oskrbe, socialne oskrbe in zdravstvenega varstva starejših ljudi. Osnovna oskrba zajema bivanje, organiziranje prehrane in tehnično oskrbo. Socialna oskrba je strokovno vodena dejavnost, namenjena izvajanju vsebin socialne preventive, terapije in vodenja upravičencev ter zdravstveno varstvo, ki se izvaja skladno s predpisi s področja zdravstvenega varstva.

Kako poteka organizacija dnevnega varstva?

Prevoz v dnevno varstvo morate organizirati sami. Varstvo poteka med tednom med 7.00 in 17.00, po dogovoru tudi dlje. Prihod in odhod v dnevno varstvo se registrira pri receptorju centra. V času bivanja vam bomo postregli z zajtrkom, kosilom in malico. Poskrbeli bomo, da vam bo čas minil aktivno, saj vas bomo vključili v vse domske aktivnosti, prireditve in skupine. Vse informacije so vam na voljo na telefonski številki Medgeneracijskega centra Bistrica (recepcija Doma) 01-729-73-10, kjer vas bodo receptorji napotili na odgovorne osebe za sprejem v dnevno varstvo.

Kaj moram narediti, da bom v čakalni vrsti za sprejem v dom?

Za sprejem v Dom morate biti stari nad 65 let in državljan Republike Slovenije. Prošnjo za sprejem lahko oddate osebno, po navadni pošti ali po e-pošti: irena.strus@mgc-bistrica.si. Prošnja je popolna, ko predložite Prošnjo za sprejem, Mnenje o zdravstvenem stanju, Pooblastilo - v primeru, da prošnjo za sprejem oz. premestitev vlaga zakoniti zastopnik ali pooblaščenec vlagatelja ter Izjavo osebe, ki bo plačevala storitve. O prispeli vlogi in sprejemu v Dom odloča Komisija za sprejem, premestitev in odpust v skladu s Pravilnikom o postopkih pri uveljavljanju pravice do institucionalnega varstva. O svoji odločitvi Komisija prosilca pisno obvesti. Za informacije v zvezi s sprejemom lahko pokličete vodjo socialnega programa na telefonsko številko 01-729-73-17 ali 051-381-583.

Kdo odloča o sprejemu v dom?

O sprejemu odloča Komisija za sprejem, odpust in premestitev in pri tem upošteva vrstni red po prispetju prošenj oziroma dolžino čakalne dobe, zdravstveno stanje uporabnika, ki pogojuje vrsto potrebne storitve oziroma oskrbe, bližino stalnega bivališča uporabnika, stalno bivališče njegovih svojcev, socialne razloge, ki lahko pomembno vplivajo na nujnost čimprejšnjega sprejema.

Kaj prinesti s seboj v dom?

V informativnem razgovoru bodočega stanovalca seznanimo, da prinese s seboj osebne predmete, na katere je še posebej navezan. To so lahko stenske slike, rože, albumi z osebnimi fotografijami, okrasne blazine, prevleke, knjige itd... V Dom prinese tudi oblačila, ki so pralna in primerna za sušenje v sušilnem stroju ter da se v njih udobno počuti.

Katere dokumente potrebujem ob sprejemu v dom?

Ob sprejemu vas bo socialna delavka prosila za osebni dokument, ki vam ga bo vrnila ob ureditvi dokumentacije ob sprejemu, zdravstveno kartico, ki bo deponirana v ambulanti doma, zdravstveni karton (priporočljivo je, da je v domu pred nastanitvijo) in davčno številko.

Ali imate varovani oddelek za dementne osebe?

Ne. MGC Bistrica nima varovanega oddelka. Strokovni kader sledi konceptu osebnega spremljanja, ki osebo z demenco ne omejuje pri svobodi gibanja. Delo z osebami z demenco v MGC Bistrica poteka po vzoru pozitivne validacije, kar pomeni vključevanje oseb z demenco v aktivnosti na podlagi njihovih močnih točk, interesov itd..

Kaj pomeni model osebnega spremljanja oseb z demenco?

Model osebnega spremljanja je koncept dela brez oviranja svobode gibanja oseb z demenco. Koncept dela z osebami z demenco v MGC Bistrica, d.o.o. temelj na osebnem spremljanju, ki pomeni nevsiljivo individualno obravnavo, ki je vezana na želje stanovalca in temelji na zaupanju, motiviranju in sodelovanju stanovalce ob spremljanju ter skrbjo za varnost stanovalca in pomeni spremljanje v pravem pomenu besede (ne oviranje in odvračanje).

Kakšne so dnevne aktivnosti za osebe z demenco?

V dnevne aktivnosti za osebe z demenco se vključuje delovni terapevt, fizioterapevt in delovni inštruktor, ki spremlja osebe z demenco pri jutranji rutini, v dopoldanskem času ima različne aktivnosti, kot so telovadba, pogovori o otroštvu, o spominih ob določenih predmetih, albumih, peka peciva, gledanje filmov ipd.. Seveda je trajanje in »uspeh« aktivnosti odvisen od stopnje demence ter interesa ter zmožnosti osebe z demenco. Nekateri so vključeni zelo aktivno, drugi opazujejo, nekateri pa so le v prostoru z ostalimi ter so spodbujeni z vonjavami, zvoki.

Ali se povezujete s prostovoljci?

Seveda. V MGC Bistrica so prostovoljci vedno dobrodošli. Z določenimi prostovoljci Dom sodeluje že več let, vendar so vljudno vabljeni tudi vsi tisti, ki bi se na novo vključili v program oziroma dejavnosti družabništva, v socialne in družabne aktivnosti s stanovalci doma. Vsak prostovoljec se seznani s kodeksom dela iz področja dela (socialno varstvo – Kodeksom etičnih načel v socialnem varstvu) in z Etičnim kodeksom organiziranega prostovoljstva. MGC Bistrica poskrbi za strokovno vodenje prostovoljca ter spremljanje njegovega prostovoljskega dela, kar pomeni, da mu nudi podporo pri izvajanju prostovoljskega dela. Za informacije v zvezi s prostovoljstvom lahko pokličete vodjo socialnega programa na telefonsko številko 01-729-73-17 ali 051-381-583.   

Ali izvajate institucionalno varstvo v oskrbovanih stanovanjih?

Institucionalno varstvo v oskrbovanih stanovanjih obsega osnovno in socialno oskrbo, zdravstveno varstvo in zdravstveno nego po predpisih o zdravstvenem varstvu. Storitve se izvajajo v funkcionalno povezanih in potrebam starejših ljudi prilagojenih stanovanjih. Uporabnikom je zagotovljena možnost uporabe celodnevne povezave preko osebnega telefonskega alarma za pomoč na daljavo, ki ga zagotovi izvajalec storitve, ki v okviru svoje redne dejavnosti opravlja naloge neprekinjene nujne pomoči.

Da. V MGC Bistrica je 82 oskrbovanih stanovanj. Vendar so vas lastniška, kar pomeni, da v njih živijo lastniki stanovanja ali pa lastniki stanovanje oddajajo v najem. Za informacije v zvezi z najemom oskrbovanega stanovanja pokličite na telefonsko številko +386 (0)1 72 97 327.

Za dodatna vprašanja se lahko obrnete na:

Snežana Golob, direktorica

– zastopa in predstavlja MGC Bistrica, d.o.o.

– zagotavlja poslovodenje in vodenje MGC Bistrica, d.o.o.

Telefon: +386 (0)1 72 97 327
Spletna pošta: snezana.golob@mgc-bistrica.si