Sprejem v dom starejših občanov

Za sprejem v dom starejših občanov lahko zaprosijo državljani Republike Slovenije, ki imajo stalno prebivališče na območju Republike Slovenije ter tujci, ki imajo dovoljenje za stalno prebivanje v Republiki Sloveniji, in so stari nad 65 let.

Ob prijavi potrebujemo:

Prošnjo za sprejem ali premestitev v institucionalno varstvo starejših
Mnenje osebnega zdravnika o zdravstvenem stanju
Izjavo osebe, ki bo (do)plačevala storitev
Pooblastilo ob nastavitvi

Imate dodatna vprašanja?

Z veseljem vam bomo nanje odgovorili!